• 4 Inteligentní elektroinstalace
 • 1 Audio a video vstupní systémy
 • 2 Fotovoltaické elektrárny
 • 3 Osvětlování interiérů a exteriérů
 • 4 Průmyslové elektroinstalace
 • 4 Strukturovaná kabeláž

Elpekom.cz | Revize České Budějovice

Revize

Revize elektro

Elektrorevize je třeba provádět z důvodu zajištění bezpečnosti osob (předcházení úrazům elektrickým proudem) a ochrany majetku (snížení rizika požáru). Splněním zákonných předpisů ze strany provozovatele elektrických zařízení při úrazu elektrickým proudem, je zpráva o revizi elektrického zařízení dokladem, prokazujícím míru zavinění provozovatele . Při nedoložení platného protokolu o provedení revize elektrozařízení, obvykle pojištění pozbývá účinnosti.

Provádíme pravidelné a výchozí elektro revize  do 1000V

 • revize elektroinstalací bytů,rodinných a bytových domů.
 • revize elektrických přípojek NN
 • revize staveništních rozvaděčů a provizorních elektrických zařízení na stavbách.
 • revize hromosvodů
 • revize elektroinstalací průmyslových objektů, škol, kanceláří, skladů, výrobních hal.
 • revize elektro spotřebičů: počítače, tiskárny, kopírky, chladničky, pračky.
 • revize elektro nářadí: vrtačky, brusky, bourací kladiva, svářečky.
 • revize strojů: soustruhy, frézy, lisy.

Revize elektroinstalací je prováděna certifikovaným revizním technikem s potřebnou kvalifikací a osvědčeními pro dané zařízení.

Měření

Veškeré elektrorevize a měření provádíme s využitím nejmodernější měřicí techniky.

Elektroinstalace luxusních bytů
Fotovoltaické elektrárny

Novinky

 • Inteligentní dům je dostupnější

Inteligentní elektroinstalace se stává součástí standardu nejen luxusních rezidencí, ale též i běžných domů a bytů, s novým produktem CHYTRÝ ROZVADĚČ logo si může komfort bydlení, bezpečí i provozních úspor dovolit téměř každý.